PatentProfs
Gegarandeerd De beste prijs De beste kwaliteit De snelste afhandeling

Patent aanvragen

Een patent aanvragen doe je bij PatentProfs. Welke stappen nemen we om een patent aan te vragen?

Stap 1: Nieuwheidsonderzoek

Het aanvragen van een patent begint met het Nieuwheidsonderzoek. In het onderzoek wordt gekeken of het idee aan alle eisen voldoet: is het nieuw, innovatief en industrieel toepasbaar? We doorzoeken patentdatabases om te kijken of jouw idee echt nieuw is. Als dat zo is kunnen we starten met aanvragen van het patent.Patent aanvragen nieuwheidsonderzoek

Waar kun je wel en waar kun je niet een patent op aanvragen

Naast de vereisten van nieuwheid en innovativiteit geldt dat een patent een technische oplossing moet bieden voor een probleem en industrieel toepasbaar moet zijn. Dat geeft direct al aan dat je bijvoorbeeld op een gedachte of alleen maar een idee je geen octrooi kunt krijgen. Ook op een theorie (hoe revolutionair ook) of een vorm van dienstverlening kan je geen patent aanvragen. Op wiskundige formules en natuurkundige ontdekkingen is ook geen patent mogelijk.

Als menselijke of dierlijke lichamen het voorwerp zijn van een behandelmethode, ook dan is dat niet te patenteren. Een bepaald soort operatie of behandelwijze kan dus niet worden vastgelegd. Wel kan de techniek in hulpmiddelen die bij een operatie of diagnose worden gebruikt, worden vastgelegd.

In tegenstelling tot Amerika kun je in Europa geen octrooi aanvragen voor alleen computersoftware. Wel is het mogelijk om software in combinatie met een technische toepassing vast te leggen.

En last but not least mag een patentaanvraag niet in strijd zijn met de openbare orde of de moraliteit. Denk hierbij ook aan wapens of defensie gerelateerde zaken.

Wettelijke vereisten

Naast bovenstaande zaken die niet in een patent aanvraag mogen of kunnen staan zijn er ook nog een aantal wettelijke vereisten. Deze minimale eisen gaan over de structuur van de patent aanvraag. Een patent aanvraag bevat een aantal vaste gegevens. Als deze ontbreken dan wordt de aanvraag door het Nederlands Octrooicentrum teruggestuurd en niet in behandeling genomen.

Stap 2 Het schrijven van de patent aanvraag

In de patentaanvraag wordt het idee zeer nauwkeurig beschreven. Deze beschrijving moet uitputtend zijn in zijn volledigheid. Pas dan verkrijg je daadwerkelijk een goede bescherming van jouw idee.

Elke patent aanvraag begint met een korte, bondige omschrijving van de uitvinding. In de volgende delen van de tekst wordt de uitvinding verder uitgewerkt en worden de onderdelen van de uitvinding verduidelijkt met tekeningen. Het belangrijkste deel patent aanvraag is de paragraaf met 'claims' of in het Nederlands 'conclusies'. Dat is de exacte formulering van wat de indiener van het patent met zijn patentaanvraag wil beschermen. Tot slot nog een uittreksel van de patentaanvraag en de naam of namen van de uitvinder(s).Patent aanvragen

Wie schrijft jouw patentaanvraag

Een patentaanvraag wordt geschreven door een octrooigemachtigde. Een octrooigemachtigde heeft een universitaire Beta-studie afgerond en vervolgens een meerjarige opleiding tot octrooigemachtigde. Pas na het behalen van het examen mag iemand zich Nederlands Octrooigemachtigde noemen. Een Europees octrooigemachtigde heeft na deze studie nog een meerjarige opleiding tot Europees octrooigemachtigde met goed gevolg afgelegd. Een zeer zware en uitgebreid achtergrond. Wij werken met Nederlandse en Europese Octrooigemachtigden samen. Jouw patentaanvraag bij ons wordt altijd door een octrooigemachtigde ingediend.

Stap 3 indienen aanvraag

Zodra de aanvraag is ingediend ben je wettelijk beschermd. Je kunt dan met jouw idee naar buiten treden. Na enkele maanden zal het RVO Octrooicentrum een nieuwheidsrapport opleveren. Op basis hiervan kun je de aanvraag aanpassen. Na circa 1 jaar wordt het NL octrooi verleend. 

Kan ik het ook zelf schrijven en indienen?baksteen patentprofs

Ja, dat kan, maar wil je dat?

Je aanvraag moet dan wel uiteraard voldoen aan de vormvereisten. Maar om een goede en degelijke octrooiaanvraag te schrijven komt zeer veel technische en juridische kennis om de hoek kijken. Het vak van octrooigemachtigde is niet voor niets zeer complex.

Wij kunnen geen hulp bieden bij het zelf schrijven en indienen van een patent aanvraag.

Om een indruk te krijgen hoe (complex) een patent is opgebouwd kun je lezen hoe de patentaanvraag van een baksteen met opstaande rand is geschreven.

Patent ingediend: wij gaan nog verder

Wij bieden ook aanvullende, octrooigerelateerde diensten. Mocht je hulp nodig hebben bij het in de markt zetten van jouw idee, dan kunnen we daar bij helpen. Wij zoeken potentiele licentienemers en eventuele kopers van het patent. patent aanvragen

Wil je meer weten over patenten? Bel ons op 030-2282750, op werkdagen van 9:00-21:00 uur bereikbaar. 

Nieuws / Actueel

Vrijdag 22 maart Grote stijging patenten blockchain

Het Financieele Dagblad heeft ontdekt dat er een grote groei is in het aantal EU patentaanvragen dat te maken heeft met Blockchain. De groei is zeven keer het aantal aanvragen van het jaar daarvoor. Met name chinese bedrijven zijn actief op het gebied van Blockchain uitvindingen. 

Zie hier het volledige artikel. 

Lees meer »
Nieuw bij PatentProfs: Merk & Model registratie Dinsdag 6 juni Nieuw bij PatentProfs: Merk & Model registratie

Als je een goed idee in de martk wil zetten is het natuurlijk van belang dat je er een octrooi op aanvraagt. Maar vergeet dan niet de merknaam te registreren. Bij PatentProfs, de specialist op het gebied van vastleggen van intellectuele eigendommen, kun je nu ook je merk of model registratie laten verzorgen. 

Lees meer »