PatentProfs
Gegarandeerd De beste prijs De beste kwaliteit De snelste afhandeling

Merk en handelsnaam

In het dagelijkse taalgebruik worden merk en handelsnaam nogal eens door elkaar heen gebruikt. Een merk en een handelsnaam hebben echter elk een eigen functie en voor beide gelden aparte regels. We leggen het voor je uit.

Merk

Een merk is een teken, bestaande uit woorden, letters, cijfers, vormen, afbeeldingen of combinaties daarvan, dat dient om producten of diensten te onderscheiden van de producten of diensten van andere ondernemingen. Een merk is een herkomstaanduiding. Het recht op een merk ontstaat uitsluitend door registratie in het Benelux merkenregister of het EU merkenregister. Enkel gebruik van jouw merk zonder registratie schept geen recht.

Handelsnaam

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven bij de Kamer van Koophandel en die dient ter identificatie van de onderneming. Het recht op een handelsnaam ontstaat uitsluitend door gebruik van de handelsnaam (bijvoorbeeld door het gebruik van de naam op briefpapier, in advertenties en dergelijke). Het enkel inschrijven van uw handelsnaam in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt niet als gebruik beschouwd en geeft dus geen recht op de benaming.

Merk en/of handelsnaam?

Handelsnaam kan merk zijn en andersom. Een benaming kan tegelijk een handelsnaam én merk zijn: indien de ondernemer producten levert die de naam van het bedrijf dragen, zoals bij PHILIPS en SHELL, is de samenloop van handelsnaam en merk duidelijk. PatentProfs adviseert om jouw handelsnaam te laten registreren als merk. Dat is noodzakelijk als jouw handelsnaam ook als merk gebruikt, maar kan ook zinvol zijn indien je de benaming alleen als handelsnaam gebruikt. Daarnaast adviseren wij om het  bedrijfslogo als merk te registreren aangezien logo’s niet onder het handelsnaamrecht beschermd worden.

Beschikbaarheid merk of handelsnaam

Uiteraard moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden nagegaan of een nieuw gekozen merk of handelsnaam inbreuk maakt op bestaande merk- of handelsnaamrechten van een ander. Bij de keuze van een nieuw merk of een nieuwe handelsnaam adviseren wiij om onderzoek te laten verrichten; zowel een merkonderzoek als een handelsnaamonderzoek in de gebieden waarin je het merk c.q. handelsnaam wil gaan voeren. Doet je dat niet, dan is er een groot risico dat het door jou gekozen merk of de nieuwe handelsnaam in een later stadium weer moet worden veranderd met alle kosten van dien.

Meer weten over merknaam registratie? Bel ons op 030-2282750.

Nieuws / Actueel

Vrijdag 22 maart Grote stijging patenten blockchain

Het Financieele Dagblad heeft ontdekt dat er een grote groei is in het aantal EU patentaanvragen dat te maken heeft met Blockchain. De groei is zeven keer het aantal aanvragen van het jaar daarvoor. Met name chinese bedrijven zijn actief op het gebied van Blockchain uitvindingen. 

Zie hier het volledige artikel. 

Lees meer »
Nieuw bij PatentProfs: Merk & Model registratie Dinsdag 6 juni Nieuw bij PatentProfs: Merk & Model registratie

Als je een goed idee in de martk wil zetten is het natuurlijk van belang dat je er een octrooi op aanvraagt. Maar vergeet dan niet de merknaam te registreren. Bij PatentProfs, de specialist op het gebied van vastleggen van intellectuele eigendommen, kun je nu ook je merk of model registratie laten verzorgen. 

Lees meer »