PatentProfs
Gegarandeerd De beste prijs De beste kwaliteit De snelste afhandeling

Stappen in het aanvraag proces

Voordat een patent kan worden verleend zullen er een aantal stappen doorlopen moeten worden. Het start met een onderzoek naar de stand van de techniek, vervolgens wordt de patentaanvraag geschreven, ingediend en tot slot wordt het patent verleend.

Nieuwheidsonderzoek 

Een patentaanvraag start met een nieuwheidsonderzoek. Het nieuwheidsonderzoek  is een zeer krachtig instrument. In dit onderzoek bestudeert de Stappen in het aanvraag procesoctrooigemachtigde diverse databases om te beoordelen of jouw uitvinding voldoet aan de eisen van nieuwheid. Geeft dit onderzoek groen licht dan is de aanvraag van het patent alweer een stap dichterbij.

Dit onderzoek kan ook een preventieve waarde hebben. Het kan namelijk voorkomen dat je een product gaat introduceren dat inbreuk maakt op een patent van iemand anders. Zo beschermt een dergelijk onderzoek je tegen mogelijke hoge juridische kosten om je te verdedigen tegen uw concurrent. 

Het schrijven van de patentaanvraag

Patent aanvraagHet schrijven van de octrooiaanvraag is zeer specialistisch en het werk van een octrooigemachtigde. Het goed verwoorden van de technische stappen om het product te beschrijven vergt een groot technisch inzicht. De vorm en de structuur van de aanvraag staan vast en moet worden gevolgd. De belangrijkste en meest complexe onderdelen van de aanvraag zijn de volledige beschrijving en de conclusies (in het Engels de claims genaamd).

Wanneer je akkoord geeft op de patentaanvraag wordt deze ingediend bij het Nederlandse Octrooicentrum. De octrooigemachtigde dient de aanvraag electronisch in zodat u direct een bevestiging en een patentaanvraag-nummer ontvangt. Vanaf dat moment is jouw aanvraag patent pending.  

Het Nederlands Octrooicentrum

Het Nederlands Octrooicentrum voert een onafhankelijk nieuwheidsonderzoek uit om te bepalen wat de stand van techniek was op de dag, dat de patentaanvraag ingediend werd. Dit heet het rapport van het nieuwheidsonderzoek. Ook zal er door de onderzoeker een eerste mening over nieuwheid en inventiviteit worden gegeven. Op basis hiervan kan de aanvraag (beperkend, maar niet aanvullend of verruimend) worden aangepast.

Het patent wordt officieel 1½ jaar na de indieningsdatum verleend. Dan wordt ook het patent gepubliceerd. De bijbehorende oorkonde kun je enkele weken daarna tegemoet zien. In het Nederlandse octrooisysteem geldt dat voor elke ingediende patentaanvraag een patent verleend wordt.

Patent beherenEen Nederlands patent moet dit jaarlijks in stand worden gehouden door het betalen van een taks aan het Nederlands Octrooicentrum. Je kunt een patent maximaal 20 jaar, gerekend vanaf de indieningsdatum, in stand houden. Naarmate het patent ouder wordt, lopen de taksen op. Wij ook het beheer van jouw patenten doen. 

Meer weten over het aanvragen of beheren van een patent? Neem contact met ons op 030 228 2750.

 

Nieuws / Actueel

Vrijdag 22 maart Grote stijging patenten blockchain

Het Financieele Dagblad heeft ontdekt dat er een grote groei is in het aantal EU patentaanvragen dat te maken heeft met Blockchain. De groei is zeven keer het aantal aanvragen van het jaar daarvoor. Met name chinese bedrijven zijn actief op het gebied van Blockchain uitvindingen. 

Zie hier het volledige artikel. 

Lees meer »
Nieuw bij PatentProfs: Merk & Model registratie Dinsdag 6 juni Nieuw bij PatentProfs: Merk & Model registratie

Als je een goed idee in de martk wil zetten is het natuurlijk van belang dat je er een octrooi op aanvraagt. Maar vergeet dan niet de merknaam te registreren. Bij PatentProfs, de specialist op het gebied van vastleggen van intellectuele eigendommen, kun je nu ook je merk of model registratie laten verzorgen. 

Lees meer »